Bộ cóng sừng trâu gồm 3 cái.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Bộ cóng sừng trâu cho chim vành khuyên.