SỬ DỤNG MÀU SẮC THEO CUNG VÀ MỆNH
Mệnh
Tương sinh
Hòa hợp
Khắc chế
Bị khắc chế
Kim
Vàng sậm, nâu đất
Trắng, bạc, vàng tươi
Xanh lá cây, gỗ
Đỏ, hồng, tím
Mộc
Đen, xanh nước biển
Xanh lá cây, gỗ
Vàng sậm, nâu đất
Trắng, bạc, vàng tươi
Thủy
Trắng, bạc, vàng tươi
Đen, xanh nước biển
Đỏ, hồng, tím
Vàng sậm, nâu đất
Hỏa
Xanh lá cây, gỗ
Đỏ, hồng, tím
Trắng, bạc, vàng tươi
Đen, xanh nước biển
Thổ
Đỏ, hồng, tím
Vàng sậm, nâu đất
Đen, xanh nước biển
Xanh lá cây, gỗ

http://sungtrau.com/images/bang-tra-cuu-mau-sac-theo-menh-kim-moc-thuy-hoa-tho.png

Mệnh Mộc có thể hợp với màu:
– Hòa hợp với xanh lá cây
– Đen – xanh nước biển
Mệnh Thổ nên dùng các màu này:
– Hòa hợp với đá vàng, nâu.
– Tương sinh với đỏ, hồng, tím.
Mệnh Thủy nên đeo các vòng có màu:
– Hòa hợp với đen, xanh nước biển
– Tương sinh với trắng, bạc.
Mệnh Kim hợp với các màu:
– Hòa hợp với trắng, bạc.
– Tương sinh với vàng, nâu.