• Tư vấn đặt hàng: 0909550618

Thẻ: tỳ hưu bằng sừng

Tỳ hưu bằng sừng

Tỳ hưu là loài thú trong truyền thuyết có từ thời thượng cổ, có tác dụng hóa tai, giải nạn và chiêu tài rất hay. Người ta thường đặt tỳ hưu hướng ra ngoài cửa chính hay cửa sổ, ngoài ...