Cơ sở chế tác, gia công sản phẩm sừng mỹ nghệ Phương Anh

  • Cung cấp sừng thô, sừng mỹ nghệ, vòng sừng, dây chuyền sừng.
  • Đại lý vòng sừng trâu và các sản phẩm từ sừng châu Phi.
  • Chế tác hàng sừng, gia công các sản phẩm từ sừng trâu, sừng bò.