• Tư vấn đặt hàng: 0909550618

Tượng tê giác phong thuỷ bằng sừng

Mỗi năm sao Phi tinh chủ về trộm cắp lại bay vào những khu vực khác nhau trong nhà, khi chạm vào khu vực cửa trước hoặc cửa sau, nó sẽ kích họat sao chủ về trộm cắp.

Giải pháp hiệu quả về mặt phong thủy là dùng biểu tượng tê giác bằng sừng ở hai bên cạnh cửa hướng Tây Nam. Khi đặt tượng tê giác phong thủy ở cạnh cửa, sừng tê giác giưong cao, trong tư thế sẵn sàng bảo vệ chống lại sự thù nghịch đang di chuyển về phía bạn.

Cùng chuyên mục